Vi förenklar din IT-vardag

Ett medvetet förhållningssätt för en hållbar miljö.

GDM bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt utvecklingsarbete för en hållbar miljö. Målsättningen är att minimera den egna verksamhetens påverkan på miljön och verka för ett omdömesgillt användande av naturresurserna.

Miljöarbete

GDM bedriver sin verksamhet med miljön i åtanke och eftersträvar lösningar där miljöbesparande åtgärder kan förverkligas. Detta sker bland annat genom miljöhänsyn vid inköpsbeslut och val av samarbetspartners, energibesparingar, återvinning och minskade mängder avfall samt medvetna val av transporter och affärsresor:

  • GDM arbetar fortlöpande för att öka miljömedvetenheten hos alla medarbetare.
  • GDM väljer leverantörer och samarbetspartners som ställer miljöfrågorna i första ledet.
  • GDM gör aktiva val av produkter och system utifrån parametrar som energiförbrukning och leverantörens program för återvinning.
  • GDM tar miljöhänsyn vid val av transporter och produkter. I syfte att uppmuntra till mer miljösmarta lokala transporter tillhandahåller GDM också cyklar som medarbetare kan låna.
  • GDM samarbetar med underleverantörer som hanterar transport av uttjänt utrustning, radering av data, avidentifiering av eventuella märkningar, destruktion eller försäljning efter värdebedömning samt återvinning.
  • GDM arbetar med virtualiserade molntjänster som möjliggör en mer rationell, centraliserad och miljöeffektiv hantering.
  • GDM eftersträvar att i möjlig mån utföra drift- och supportåtgärder via fjärrstyrningsverktyg för att minimera behovet av transporter och minska verksamhetens miljöpåverkan.
  • GDM köper enbart Grön El producerad av förnybara energikällor.