Vi förenklar din IT-vardag

En pålitlig partner

Ett sympatiskt och kompetent gäng som sätter service till kunden före allt – och samtidigt ett lönsamt och snabbt växande företag. Så vill GDM uppfattas. Visionen är att bli bäst i Sverige på funktionell IT.

GDM uppstod 1992 som en IT-supportfunktion till skogskoncernen SCA. Företaget är således väl inskolat i industriella tankegångar och förstår vikten av att upprätthålla en produktionskritisk IT-miljö.
 Idag är GDM strategisk driftpartner till kunder i en rad olika branscher och alltjämt med SCA som en av de största kunderna.

Genom åren har GDM byggt upp gedigen erfarenhet av att tillgodose företags och organisationers behov av effektiv IT-produktion och produktionskritisk ICT-infrastruktur. På 2000-talet har GDM vuxit snabbt, både genom nyanställningar och genom mindre förvärv. Huvudkontoret i Sundsvall har kompletterats med filialer i Stockholm, Östersund och Gävle.

Grundaren Tommy Gustafsson ser flera orsaker till att GDM stadigt lyckats växa med cirka 25 procent om året men vill särskilt framhålla ett konsekvent arbetssätt och lyckosam rekrytering:

– Vår styrka ligger framför allt i vårt långsiktiga engagemang, vår känsla för kvalitet och omtanke med våra kunder samt inte minst i en metodik som underbyggs av effektiva medarbetare, processer och stödsystem.

Långsiktighet är den viktigaste ledstjärnan. GDM söker långa och stabila relationer med kunder, medarbetare och partners och uppdrag där man kan bidra med trygghet och effektivitet. I ett ständigt pågående strategiskt utvecklingsarbete tas målmedvetna steg för att öka kvaliteten och nyttan i samarbetet med kunder och partners.

Andra viktiga orsaker som bidragit till GDMs positiva utveckling är öppenhet och närhet i kundrelationerna, leveranskvalitet, kostnadseffektivitet och låg personalomsättning.

GDM planerar för en fortsatt årlig tillväxt om cirka 20 procent samt att förstärka den grundläggande affärsstrategin att ha 15–20 huvudkunder inom tre separata branscher. Visionen är att bli bäst i Sverige på Funktionell IT.

image