Vi förenklar din IT-vardag

GDM Sundsvall

GDM Konsult AB
Box 892
851 24 Sundsvall

Tel: 060-14 02 00
Fax: 060-14 02 10

Besöksadress:
Södra Järnvägsgatan 37

 

GDM Stockholm

GDM Konsult AB
Dalagatan 5
111 23 Stockholm

Tel: 070-626 60 71

GDM Östersund

GDM Konsult AB
Storsjöstråket 15
831 34 Östersund

Tel: 070-581 86 91

E-post

Allmänna frågor: info@gdm.se

E-post till enskilda medarbetare: fornamn.efternamn@gdm.se

GDM Bredband

Tel: 060-14 02 72
Öppettider: Vardagar 8-17

bredband@gdm.se

Sundsvall

Östersund

Stockholm