Vi förenklar din IT-vardag

Hantering kring Corona

GDM följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer ur ett smittspridningsperspektiv och vi håller oss uppdaterade om läget. Vi anpassar våra riktlinjer och förhållningssätt utifrån detta löpande.

GDM har säkerställt fortsatt leverans av GDMs tjänster till kund 24/7 och stödjer våra kunders utökade behov av att arbeta på distans.